Oh my God!

Oh, my God! diskuterer kristendommens tilstedeværelse i samtidskunsten og er samtidigt en undersøgelse af, hvordan værker ændrer karakter i forhold til kontekst og diskurs. Baggrunden for projektet er en længere overvejelse af, hvordan troen kan være til stede i kunstproduktionen uden at virke hermetisk eller propaganderende. Min tese er, at kunsten potentielt kan afspejle alle facetter af den menneskelige eksistens herunder et reflekteret kristent udgangspunkt. Oh my God! består af udstilling og mini-seminar i udstillingsstedet rum46 i Århus, udstilling i krypten under Silkeborg Kirke samt bogen af samme navn. Løbende er udstillingens teologiske referencer og refleksionsrum blevet afdækket i fællesskab med cand. theol. Louise Højlund.

Oh my God! mini-seminar rum46

Oh my God! i rum46

 

Det uafhængige kunstnerdrevne udstillingssted rum46 præsenterede Oh my God! i Aarhus med en udstilling og et mini-seminar, der tilsammen havde til formål at undersøge, hvordan konceptet fungerede kunstnerisk og praktisk.

På udstillingen medvirkede Jacob Borges, Gudrun Hasle, Heidi Hove, Jesper Kristiansen, Lasse Krog Møller, Karen Petersen og Ulrik Weck.

I rum46 var udstillingen meget rent installeret, og formidlingen bestod af et enkelt introducerende ark samt værkfortegnelse, hvilket tillod at værkerne spille uforstyrret op ad titlen.

Mini-seminaret indledte undersøgelsen af, hvordan strategien fungerede fra forskellige perspektiver. De medvirkende kunstnere fortalte om den sammenhæng, deres værker oprindeligt er lavet til, og havde mulighed for at kommentere deres medvirken på Oh my God!. De tilstedeværende kunstnere udviste stor interesse for andres læsning af deres værker. På den baggrund udtrykte de interesse for, at udstillingens kristne motiv blev tydeliggjort via supplerende kontekstualisering.

 

Seminar og udstilling var begge offentlige arrangementer, og publikumsdeltagelsen har været meget værdifuld for det videre arbejde med projektet.

eventuelt.org

Line Sandvad Mengers Louise Højlund Oh my God!

Oh my God i Silkeborg kirke

 

Som en del af udstillingens kristne referenceramme har Louise Højlund udvalgt et skriftsted til hvert enkelt værk for at perspektivere og supplere de religiøse tolkningsmuligheder. Skriftstederne fungerede som generator for refleksion over værkerne, hvilket var en stor hjælp for den del af de besøgende, der ikke er fortrolig med samtidskunsten sprog. Her gav skriftstederne en indgang til læsningen af det enkelte værk.

 

For yderligere at understrege det kristne motiv blev udstillingen placeret i Krypten under den centralt beliggende Silkeborg Kirke, der har en stor varieret menighed.  Oh, my God! var en del af KK44festival 2011.

Beslutning om at ledsage værkerne med bibelcitater affødte en mere åben udvælgelse af værker til Oh, my God! udstillingen i krypten. Hvert citat blev placeret på titelskiltet. Det har desuden medført, at flere oplysninger om værket, så som tidligere udstillingssammenhænge, fremgik sammen med navn, titel og tilblivelsesår for at tydeliggøre det enkelte værks historik. På udstilling i krypten medvirkede Kristoffer Akselbo, Jacob Borges, Mikkel Carl, Gudrun Hasle, Heidi Hove, Charlotte Bergmann Johansen, Jesper Kristiansen, Naja Maria Lundstrøm, Lasse Krog Møller, Susan O’Malley, Karen Petersen, Marie Thams, Ulrik Weck og Lars Worm. 

 

kk44

Oh my God! boglancering i rum46

Oh my God! bog

 

Efter to udstillinger og mange interessante diskussioner om samtidskunst og kristendom var det en fornøjelse at kunne præsentere bogen Oh my God! ved en reception i udstillingsstedet rum46. 

 

Oh my God! bogen dokumenterer udstilling og mini-seminar i udstillingsstedet rum46 i Århus og udstilling i krypten under Silkeborg Kirke. Bogen indeholder billeder af alle værkerne fra begge Oh my God! udstillinger. Til projektet har cand. Theol Louise Højlund udvalgt et skriftsted til hvert af de medvirkende værker.” Til Ulrik Wecks værk "Voyeur"fra 2010, har hun valgt følgende:

 

"Nu ser vi i et sløret gådefuldt spejlbillede, men en dag vil vi se alting som det er. Nu forstår jeg kun en del af helheden, men til den tid vil jeg forstå det hele – på sammen måde som Gud forstår og kender mig." 

(Paulus´ 1. brev til menigheden i Korinth 13, 12)

 

 

Caroline Levisse, (Der skriver ph.d. i kunsthistorie på Université Paris VIII, Vincennes-Saint-Denis), kontaktede mig for at stille spørgsmål i relation til sin afhandling. Jeg har fået lov til at bruge et uddrag af interviewet, hvor der redegøres for nogle af de overvejelser, der har været i forbindelse med projektet. Kunstredaktør og skribent ved eventuelt.org, stud. ÆK Tone Lysholm bidrager med sin tekst "Om essensen af et værk og kontekstens betydning". Louise Højlund har formuleret et essay med sine teologiske reflektioner i mødet mellem værkerne og hendes personlige forståelsesramme.

 

Med Oh my God!, har jeg ønsket at diskutere Gud og troens implicitte tilstedeværelse i samtidskunsten. Det havde ikke været muligt uden hjælp fra de involverede. Tak til alle, som har bidraget til projektet. Til Louise Højlund for inspirerende samarbejde. Til kunstnerne for deres generøsitet med at udlåne værker og tillid til min vision for projektet. En stor tak til de mange enkeltpersoner og institutioner, der har været behjælpelige med realiseringen af Oh my God! 

 

Bogen kan købes i shoppen på ARoS AArhus kunstmuseum.

rum46